Copyright

Op alle afbeeldingen op deze website berust copyright. Veelal gaat het om afbeeldingen waarbij ik zelf het initiatief nam tot de ontwikkeling of werk dat ik in opdracht van anderen uitvoerde. Dan behoren steeds de rechten van het intellectuele eigendom aan mijzelf toe, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht. Anderen kunnen van mij een exclusieve licentie hebben gekregen voor het gebruik van de oorspronkelijke werken. Enkele afbeeldingen op deze site bevatten een combinatie van eigen werk en (delen van) werk van anderen. In die situaties heb ik de rechten van die anderen gerespecteerd. Inbreuken op mijn eigen eigendomsrechten worden altijd vervolgd.

Meer informatie over dit onderwerp (Nederlands):